Ikona

Eikón, grécke slovo, prevzaté do staroslovenčiny ako ikona, znamená obraz, vyobrazenie akéhokoľvek druhu technikou mozaiky, nástennej maľby a maľovaného tabuľového obrazu. Neskôr sa tento pojem zúžil na označenie prenosného náboženského obrazu maľovaného na drevenej doske, ktorý slúži výlučne na kultové účely a zobrazuje sakrálne námety. V Byzancii, kde ikony vznikali od 5. storočia, ich považovali za diela pochádzajuce bezprostredne od Boha, alebo dané Bohom človeku zázračným nadprirodzeným spôsobom a pripisovali im zázračnú moc.