2012 - Ikonopisecký kurz

11.09.2012 16:45

 

 

   Máme za sebou krásne prežitý čas. V dňoch 03.-09. septembra 2012 sa v priestoroch GMC Bárka v Juskovej Voli uskutočnil v poradí už tretí ročník Ikonopiseckého kurzu, na ktorom sa zúčastnilo 11 žiakov. Kto sa k ikone dostal prvýkrát, učil sa techniku ikonopisectva pri písaní ikony sv. Charbela Machlufa. Pokročilejší písali ikonu proroka Eliáša. Pri spoločnej každodennej modlitbe a pri štúdiu byzantského štýlu písania ikony, sme zažívali plnosti pokoja od Pána a neustálu túžbu po poznaní a vnímaní jeho "Krásy". Boh sa nám zjavoval skrze svoje Slovo, kontempláciu, v tichu, vo farbách, v spoločenstve i pri oddychu. Ako píše aj účastníčka Mária: "Teším sa, že som mohla byť súčasťou spoločenstva, ktoré sa vytvorilo z tak veľmi rozdielnych ľudí. Aj okamihy modlitby boli vzácne, rovnako ako slávenie liturgie, východnej, tak nádhernej, "všeobjímajúcej". Tie spoločne prežité dni mi zjavovali tiež veľa pravdy o mojom živote a o Bohu, ktorý je v ňom tak tajomne a neraz nečakane prítomný, ukrytý tak v odtieňoch tmavých ako aj svetlých farieb, ktoré majú napokon "posledné slovo". Pohľad akoby sa viac rozjasnil a oči možno vidia dnes farebnejšie".

   Veľké poďakovanie za celý kurz patrí nášmu Bohu, za požehnaný a hlboko duchovný kurz. Taktiež otcom o.Erichovi Eštvanovi (riaditeľovi GMC Bárka), o. Slavomírovi Zahorjanovi (predsedovi komisie pre mládež) a duchovnému správcovi celého kurzu o. Lukášovi Šoltýsovi. Ďakujem aj všetkým žiakom Ikonopiseckého kurzu za ich odvahu, túžbu po poznaní písania ikony a za silu modlitby i spoločenstva.

Teším sa na ďalší ročník

Nech vás Boh žehná

Komišak Peter