Ikonopisecký kurz 2011 Jusková Voľa

02.09.2011 23:57

 

    V dňoch 21. - 28. augusta 2011 v Gmc Bárke v Juskovej Voli sa uskutočnil daľší ročník ikonopiseckého kurzu určeného pre úplných začiatočníkov i pokročilých ikonpiscov. Zúčastnených bolo 8 ikonopiscov, prevažne začiatočníkov. Tí začínali svoju prácu na ikone Bohorodičky, pokročilý písali ikonu sv. apoštola Petra. Veľkým prínosom pre kurz bola aj prítomnosť o. Jozefa Kišaka CSSR, ktorý nám svojimy prednáškami i duchovnou službou pripomínal dôležitosť modlitby pri písaní ikon. Vzácnym hosťom tohtoročného kurzu bol ThLic. Andrej Škoviera, PhD (samostatný vedecký pracovník  SAV). Príkladom toho, že so začatím písania ikôn nie je nikdy neskoro, bola účasť aj pani Anny z Prešova, ktorá oslávila už svoje 79 narodeniny. Pre nás všetkých to bol čas, kedy sa nám Boh zjavoval skrze "Krásu", požehnával našu prácu a stmeľoval kolektív, kde sme sa "z neznámych stali priateľmi".  Verim, že nám Boh takýto kurz požehná aj na budúci rok.

                                                                                                                                                                              (pk)