Ikonopisecký kurz 2011

07.07.2011 23:50

 

Drahí priatelia, aj tento rok vás všetkých srdečne pozívame na Ikonopisecký kurz, ktorý sa uskutoční v dňoch 21. - 28. augusta 2011 v Gmc Bárke v Juskovej Voli. Kurz je určený pre úplných začiatočníkov, ale aj pre pokročilých ikonopiscov a sympatizantov. Začínajúci ikonopisci budú pracovať s jednoduchšou ikonou a naučia sa kánonický postup pri vzniku ikony, od prípravy dosky, cez zlatenie až po prácu s farbami. Pokročilejší budú pracovať so zložitejším typom ikony, kde sa budú už zobrazovať ruky, nohy alebo kopce. Naučíme sa aj starú metódu zlatenia na arménsku zem. Vedúcim kurzu bude Mgr. Peter Komišak, duchovná správa (príprava) bude pod taktovkou o. ThLic. Jaroslava Matoľaka. Cena kurzu je 130,- €. V cene je zahrnuté ubytovanie, strava a materiál, ktorý budeme používať pri práci. Počet účastníkov je obmedzený na 12. Prihlásiť sa môžete emailom: peterkomi@gmail.com, alebo telefonicky na č. 0908 698 905. Veľmi sa už tešíme na stretnutie s vami, nech vás Boh žehná vo vašich rozhodnutiach.

                         (pk)