Ikonopisecký kurz 2012

18.04.2012 14:44

Drahí priatelia, aj tento rok vás srdečne pozývame na ďalší ročník Ikonopiseckého kurzu, ktorý sa uskutoční v dňoch 03. - 10. septembra 2012 v priestoroch GMC Bárka v Juskovej Voli. Kurz je určený pre začínajúch i pokročilých ikonopiscov, ktorí túžia po spoznávaní byzantskej ikonografie po stránke teoretickej i praktickej. Lektorom kurzu je ikonopisec Mgr. Peter Komišak, duchovným spravcom bude o. Lukáš Šoltýs. Cena kurzu je 170 Eur. Je v nej zahrnuté ubytovanie, strava (3x denne) a materiál, ktorý budeme používať pri práci. Sú pozvaní aj zaujímaví hostia - prednášatelia, ktorí svojou odbornosťou určite prispejú k skvalitneniu celého kurzu. Prihlásiť sa možete emailom alebo telefonicky.

 

Nech Boh žehná vaše rozhodnutia.

 

email: peterkomi@gmail.com

tel.: 0908 698 905