Ikonopisecky kurz 2013 Juskova Vola

02.10.2013 20:27

     Drahí priatelia, aj tento rok vás srdečne pozývame na ďalší ročník Ikonopiseckého kurzu, ktorý sa uskutoční v dňoch 17. - 24. novembra 2013 v priestoroch GMC Bárka v Juskovej Voli. Kurz je určený pre začínajúch i pokročilých ikonopiscov, ktorí túžia po spoznávaní byzantskej ikonografie po stránke teoretickej i praktickej. Lektorom kurzu je ikonopisec Mgr. Peter Komišak, duchovným spravcom bude o. Lukáš Šoltýs. Cena kurzu je 215 Eur. Je v nej zahrnuté ubytovanie, strava (3x denne) a materiál, ktorý budeme používať pri práci. Sú pozvaní aj zaujímaví hostia - prednášatelia, ktorí svojou odbornosťou určite prispejú k skval itneniu celého kurzu. Prihlásiť sa možete emailom alebo telefonicky.