Ikonopisecky kurz 2013 Ostrava (Ceska republika)

02.10.2013 20:28

         Drahí priatelia, tento rok vás srdečne pozývame na prvy ročník Ikonopiseckého kurzu, ktorý sa uskutoční v dňoch 1. - 8. decembra 2013 v Ostrave. Kurz je určený pre začínajúch i pokročilých ikonopiscov, ktorí túžia po spoznávaní byzantskej ikonografie po stránke teoretickej i praktickej. Lektorom kurzu je ikonopisec Mgr. Peter Komišak, duchovným spravcom bude o. Lukáš Šoltýs. Cena kurzu je 160 Eur. Je v nej zahrnuté ubytovanie, strava (3x denne) a materiál, ktorý budeme používať pri práci. Sú pozvaní aj zaujímaví hostia - prednášatelia, ktorí svojou odbornosťou určite prispejú k skval itneniu celého kurzu. Prihlásiť sa možete emailom (peterkomi) alebo telefonicky (0908698905).