Ikonopisecký kurz Lomnica 2010

20.07.2010 23:16

 

 

 V dňoch 11.-18. júla sa uskutočnil ikonopisecký kurz v kláštore sestier redemptoristiek v Lomnici. Zúčastnilo sa 7 nádejných ikonopiscov. Kurz vznikol z iniciatívy SEOLic. Daniela Černého, ktorý bol aj veľkým dobrodincom celého kurzu. S Božím požehnaním a s Jeho pomocou sme písali ikonu Presvätej Bohorodičky. Cieľom bolo dosiahnuť, aby aj touto pracou a modlitbou bolo oslávené Božie meno a aby sme sa naučili správnu techniku a postup pri písaní ikony. 

                                                                                                      (pk)