13.01.2010 00:00

         

                 Vitajte!

 

   Som rád, že ste navštívili túto stránku o ikonách a ikonopisectve. Môžete tu nájsť rôzne typy ikon, všetky ručne písané, zaujímavé texty  z ikonografie, články, správy, fotogalérie, či rôzne diskusie. Ikonopisecký ateliér sv. Maxima Vyznávača každoročne organizuje aj ikonopisecké kurzy, či ikopiseckú školu, ktorá prebieha počas školského roka, kde majú študenti zabezpečenú kvalitnú výučbu po stránke teoretickej i praktickej. Výučba sa koná podľa autorových výučbových metód v kombinácii s klasickým prístupom k učeniu ikonografie – kopírovanie starých modelov. Ateliér ďalej ponúka písanie ikon na objednávku. Po vzájomnej komunikácii si vyberiete typ ikony, rozmer, formu zlatenia, približnú časovú os, cenu a spôsob dopravy. Ateliér tiež ponúka návrh konštrukcie, projekciu a zhotovenie ikonostasov, podľa možností chrámov a vlastného výberu. Či už tá ikona bude slúžiť ako vzácny a hodnotný dar, pre osobnú potrebu alebo pre spoločenstvo, pre službu v chráme, bude písaná v Božom Duchu, s modlitbou a pre modlitbu, na slávu a chválu nášho Pána a Spasiteľa Ježiša Krista.

                  

BOH VÁS ŽEHNAJ!

Peter Komišak