Nová ikona z tvorby ikonopiseckého ateliéru

23.03.2013 11:37

    Ikonopisecký ateliér sv. Maxima Vyznávača vám predstavuje novú ikonu sv. Martina, ktorá bola napísaná na zákazku. Počas modlitby a pôstu mi Boh dával veľa síl a požehnania pokojom i trpezlivosťou. Svojím Sv. Duchom viedol moju ruku a oslávil svoje sväté meno. Nech táto ikona sv. Martina slúži na oslavu i dôstojnú úctu k nášmu Spasiteľovi.

 

                                              

 

Komišak Peter