Vzdelanie

17.11.2009 00:00

Vzdelanie:

r.1998-2002    Gymnázium sv.Jána Zlatoústeho Humenné

r. 2002-2007    Gréckokatolícka teologická fakulta Prešovskej Univerzity v Prešove

r. 2005-2008    Katolícka Univerzita v Ružomberku, Teologická fakulta v Košiciach

r. 2003-2005    Ikonopisecká škola, Monastere Chevetogne, Belgicko