Zľava 22% na ikonu sv. Cyrila a Metoda

22.11.2012 22:22

  

    

     Pri príležitosti 1150. výročia príchodu sv. Cyrila a Metoda na územie Veľkej Moravy, vám ikonopisecký ateliér komIkon ponúka zľavu 22% na ikonu sv. Cyrila a Metoda všetkých veľkostí. Nech nám naši vierozvescovia vyprosujú veľa Božích milostí a pevnú vieru spoľahlivých správcov.